Klimaatakkoord lijkt voorbij te gaan aan betaalbare elektrische auto’s

Bijna iedereen zal het inmiddels gehoord hebben: er is een nieuw klimaatakkoord in de maak. Het kabinet heeft een nieuw voorstel wetsvoorstel daarvoor ingediend. Helaas worden in dit voorstel een aantal zaken die het elektrisch rijden juist enorm stimuleerden, weer teruggedraaid. Zo gaat de bijtelling al een jaar eerder omhoog, komt er een BPM voor elektrische auto’s en zal er motorrijtuigenbelasting voor EV’s moeten worden betaald. Kort samengevat kunnen we concluderen dat elektrisch rijden straks nog maar mondjesmaat wordt gestimuleerd en dat het voorgestelde klimaatakkoord min of meer een zwaktebod is.

GELDKRAAN NET OP VERKEERDE MOMENT DICHTGEDRAAID
Het voorstel dat het kabinet heeft gemaakt zou de opmars van de elektrische auto in Nederland wel eens kunnen vertragen. Elektrische auto’s zijn op dit moment qua nog een stuk kostbaarder dan conventionele auto’s. Daarom zien we dat ze vooral in trek zijn bij zakelijke rijders waar naast de aanschafwaarde ook zaken als bijtelling en exploitatiekosten (of leasebedrag) van invloed zijn. Juist nu er een groot aantal betaalbare elektrische auto’s op de markt komt, draait de overheid de geldkraan dicht.

ONGELUKKIGE TIMING
Die dure elektrische auto’s, waarin Tesla uiteraard het voortouw neemt, zijn ontzettend gewild. Ze zijn mooi, vooruitstrevend en representatief. Hierdoor hebben ze de elektrische auto een exclusief maar ook erg positief imago gegeven. De betaalbare EV’s die nu op de markt komen, profiteren ook van dit positieve imago. Daarom is het zo spijtig dat het kabinet ervoor gekozen heeft om juist op dat moment de bijtelling voor die betaalbare elektrische auto’s te verdubbelen van 4 naar 8%.

OOK BETAALBARE ELEKTRISCHE AUTO’S MINDER AANTREKKELIJK
Natuurlijk zal het voor lang niet iedereen acceptabel zijn dat er op dure elektrische auto’s minder bijtelling moet worden betaald dan voor een goedkope auto op benzine, maar nu gaat de overheid ook het zakelijk rijden met betaalbare elektrische auto’s minder aantrekkelijk maken. Wat dat betreft is het klimaatakkoord nogal tegenstrijdig. Het kabinet zegt namelijk dat het de aanschaf van betaalbare en tweedehands EV’s wil stimuleren. Maar veel van de voorgenomen maatregelen (verhogen van de BPM, bijtelling en MRB) zullen juist het tegenovergestelde bewerkstelligen.

BPM OP EV’S WORDT 360 EURO
Op dit moment zijn EV’s vrijgesteld van BPM. Dat gaat veranderen met ingang van 2025. Dan zal er voor iedere nieuwe EV een bedrag van 360 euro aan BPM moeten worden afgedragen. Dat bedrag is voor de duurdere EV’s bijna te verwaarlozen maar de betaalbare EV’s worden er minimaal 1% duurder door. En ook die ene procent telt weer mee voor de bijtelling.

BIJTELLING EV’S GAAT OMHOOG
Er was eerder afgesproken dat het bijtellingspercentage van EV’s tot 50.000 euro volgend jaar nog 4% zou bedragen. Het kabinet wil terugkomen op deze afspraak. In het voorstel voor het nieuwe klimaatakkoord staat dat het lage bijtellingspercentage volgend jaar al omhoog gaat naar 8%. Aansluitend gaat het in rasse schreden omhoog. Zo moet het bijtellingspercentage voor EV’s in 2026 al 22% bedragen. Ook de afspraken voor de zogenaamde Tesla-taks, waarmee de bijtelling voorduurdere EV’s omhoog gaat, worden bijgesteld. Op dit moment is het zo dat er voor duurdere EV’s een hoger bijtellingspercentage geldt voor dat deel van de cataloguswaarde dat de 50.000 euro overschrijdt. Dat bedrag gaat in stappen omlaag. Volgend jaar geldt het lagere bijtellingspercentage gelden tot een cataloguswaarde van € 45.000 en in 2021 gaat het omlaag tot € 40.000. Dan zijn dus ook zakelijke rijders van elektrische middenklassers de klos. Voor hen is het zelfs misschien weer voordeliger om diesel te gaan rijden. Het bijtellingspercentage is immers gelijk.

GEMAAKTE AFSPRAKEN TERUGDRAAIEN
Kwalijk is ook dat het kabinet op deze manier eerder gemaakte afspraken terug wil draaien. Dit is vervelend voor leasebedrijven en wagenparkbezitters die voor volgend jaar al de nodige bestellingen hebben lopen, welke zijn gebaseerd op de huidige afspraken. Ook vervelend door ons milieu, want juist zakelijke rijders maken relatief veel kilometers. Misschien zou het beter zijn als het kabinet juist de bijtelling op vervuilende auto’s zou verhogen. Want die bijtelling is de afgelopen jaren een paar procent verlaagd waardoor de schatkist al een miljard euro is misgelopen.

MOTORRIJTUIGENBELASTING VOOR EV’S
Elektrische (emissievrije) auto’s blijven nog tot 2025 auto’s vrijgesteld van het betalen van het rijksdeel van de Motorrijtuigenbelasting. Vanaf dat moment zal er ook voor EV’s motorrijtuigenbelasting moeten worden betaald. Hier is de regering nog wel coulant, er moet voor EV’s dan slechts 25% van het rijksdeel van de MRB te worden betaald. Hier komen nog wel de provinciale opcenten bij.

AANSCHAFSUBSIDIE GEHALVEERD
De eerder genoemde aanschafsubsidie van € 6.000 voor EV’s komt er waarschijnlijk niet. Er komt waarschijnlijk wel een aanschafsubsidie maar die wordt pas komend jaar vastgesteld. Volgens geruchten zou het dan gaan om een bedrag van 3000 euro. Deze zal langzaam worden afgebouwd. Men stelt dat dit kan omdat er tegen die tijd steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt komen. Maar juist die aanschafsubsidie is van een heel grote invloed op de prijs van een betaalbare EV en zou dus enorm stimulerend kunnen werken.

GEBRUIKTE EN BETAALBARE EV’S
Het kabinet is voornemens om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren. Daarvoor wil het kabinet in de periode van 2021 tot 2024 een bedrag 100 miljoen euro reserveren. Hiermee moeten particulieren worden gestimuleerd om elektrische auto’s in de lagere prijssegmenten te kopen. Maar op dat moment zijn er op de tweedehands markt vooral duurdere tweedehands EV’s beschikbaar. Betaalbare tweedehands EV’s zijn schaars en zijn qua rijbereik en laadcapaciteit vaak ondergeschikt aan vergelijkbare nieuwe modellen. Niet veel mensen zitten te wachten op een tweedehands EV met een rijbereik van amper 150 kilometer die je slechts langzaam op kunt laden. Dan komt het er dus op neer dat die particulieren uit zullen wijken naar nieuwe kleine EV’s. Maar die zijn weer 360 euro duurder vanwege de ingevoerde BPM.

LAADTEGOED EN ANDERE VOORZIENINGEN
Positief is wel dat het kabinet een deel van die 100 miljoen wil besteden aan laadtegoed voor particulieren en aan een bijdrage voor laadaansluitingen thuis. Ook wordt er gesproken over een lease- of garantieregeling voor batterijen.

ZWAKTEBOD
Het nieuwe klimaatakkoord is naar ons idee meer een zwaktebod dat vooral is gebaseerd op bezuinigingen, niet op een daadwerkelijk streven om de beoogde klimaatdoelen te behalen. Juist op het moment dat de elektrische auto door steeds meer mensen wordt geaccepteerd en sterk aan populariteit wint, wil het kabinet de stimuleringsregelingen beperken. Regelingen, die hebben bewezen dat zij het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. De toekomst zal uitwijzen of dat met de nieuwe regelingen ook het geval zal zijn en of de klimaatdoelen worden behaald.

Bron: Elektrischeauto.nl