Privacy Statement

RouteConnect verplicht zich om de vertrouwelijkheid te respecteren en te waarborgen van diegenen die de website gebruiken.
IP adressen
RouteConnect gebruikt IP adressen alleen om verkeer te analyseren en deze site te beheren en te administreren.
IP adressen volgen individuele computers maar bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens.
E-Commerce
Indien RouteConnect diensten aanbiedt, wordt informatie verzameld om deze diensten te kunnen uitvoeren;
deze informatie wordt dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Informatie wordt nooit verkocht of ter beschikking
van derden gesteld. Op onze website kunnen ook adverteerders, sponsors en andere bedrijven/ organisaties
worden toegelaten of d.m.v. een link naar hen worden verwezen. Deze derden kunnen u om informatie vragen,
zoals bijvoorbeeld uw naam en andere gegevens. RouteConnect verzamelt deze gegevens niet, is geen eigenaar
van deze derde partijen noch beheert ze informatie van deze derden, en is zij ook niet verantwoordelijk over
transacties van deze derde partijen.
Cookies
De RouteConnect website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen.
Een “cookie” is een klein tekstbestand die uw browser kan gebruiken om het de server mogelijk te maken uw
computer te herkennen indien u deze site gebruikt. Cookies kunnen door RouteConnect  of zijn
adverteerders/deelnemers op de computers van gebruikers worden geplaatst. Cookies bevatten zelf geen
persoonlijke informatie. RouteConnect gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen.
Cookies kunnen wel worden gebruikt om na te gaan welke gedeeltes van onze site u heeft bezocht om
daarmee vast te stellen welk gedeelte benadrukt dient te worden om u zo beter van dienst te kunnen zijn
als u onze site weer bezoekt. Cookies kunnen worden gebruikt om u te voorzien van additionele informatie.
Onze deelnemers kunnen cookies gebruiken om na te gaan hoeveel keer u bijvoorbeeld hun berichten leest
of berichten aan te passen die aan u worden gepresenteerd.
E-mail
RouteConnect zal uw e-mailadres nimmer ter beschikking stellen van derden. Wij zenden alleen e-mails als
antwoord op uw vragen, als vervolg op uw transacties met ons, of als onderdeel van diensten welke u met
ons bent aangegaan.
Informatie aan derden
RouteConnect zal uitsluitend persoonlijke informatie aan derden ter beschikking stellen indien we hier van
rechtswege door worden gedwongen of na uitdrukkelijke toestemming van u.