MarineConnect

De ideale bescherming van uw vaartuig. Wanneer uw vaartuig zonder uw
toestemming de ligplaats verlaat wordt u automatisch via uw GSM op de
hoogte gebracht.
U kunt op deze manier adequate maatregelen treffen ter bescherming
van uw kostbare bezit.