RouteConnect maakt mobiliteit inzichtelijk

track and traceRouteConnect maakt mobiliteit inzichtelijk. Met behulp van de modernste GPS-GPRS technologie en state-of-the-art software ziet u 24 uur per dag, 7 dagen in de week waar uw voer- of vaartuigen zich bevinden. En dat op elke computer met een internetverbinding, waar ook ter wereld.

Krachtige functionaliteit tegen een heldere, scherpe prijs maken 'Track & Tracing' voor elk bedrijf bereikbaar. RouteConnect helpt u uw bedrijf efficiënter te sturen en kosten te verlagen. RouteConnect is onontbeerlijk voor een moderne bedrijfsvoering. We bewijzen 't graag.

Track & Trace met RouteConnect

Wilt u ook inzicht in het gebruik van uw bedrijfsvoertuigen?
Wilt u ook besparen op de kosten van uw bedrijfswagens?

Met het RouteConnect Track & Trace systeem houdt u een oogje in het zeil. Met behulp van een black-box in uw bedrijfsauto worden alle ritgegevens real-time verstuurd naar onze webservers. U logt in met uw eigen PC en ziet direct waar uw voertuigen zich bevinden. U kunt nu op elk gewenst moment de ritregistratie downloaden. Deze rittenadministratie is fiscaal verantwoord en zo voorkomt u:

  • tijdrovende disputen met de belastingdienst en
  • een zeer kostbare naheffingsaanslag.

Met het RouteConnect ritregistratiesysteem kunnen uw medewerkers weer doen waar ze goed in zijn in plaats van tijd verliezen met het handmatig bijhouden van de dagelijkse rittenstaatjes. Daarnaast beschikt u over een voertuigvolgsysteem waarmee u altijd een oogje in het zeil kunt houden.

Fleetmanagement met een autovolgsysteem maakt een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk. Wij rekenen het u graag  voor.

Tevens is het voor werknemers die een verklaring van niet gebruik hebben ondertekend van belang een sluitende kilometerregistratie bij te houden. Waarom tijd verliezen met handmatig bijhouden wanneer het ook automatisch kan met RouteConnect?

Kortom, wilt u:

  • kosten besparen op uw bedrijfsauto's?
  • inzicht in uw buitendienst?
  • een fiscaal verantwoorde ritregistratie?

Kies dan voor het Track & Trace systeem van RouteConnect.
Meer efficiency en forse besparingen door inzicht in uw buitendienstactiviteiten.