Duurzaam wagenparkbeheer

windmolensWij adviseren niet alleen over de mogelijkheden voor kosten-besparingen, maar denken ook mee over duurzaam wagenparkbeheer. Dat zien wij ook als onze taak. Om uw wagenpark zo duurzaam mogelijk te beheren, biedt RouteConnect u concrete oplossingen. Oplossingen die snel en gemakkelijk leiden tot minder kilometers, een lager brandstofverbruik en een verlaging van de CO2-uitstoot.

Maatschappelijk verantwoord
De maatschappelijke belangstelling voor het milieu en de door automobiliteit veroorzaakte milieu-belasting, leiden tot steeds meer wettelijke richt-lijnen. RouteConnect levert met haar producten een bijdrage aan een verminderde belasting van het milieu.

Elektrisch rijden
Een van de speerpunten in ons beleid is het leveren van een actieve bijdrage aan onderzoek naar gebruik van alternatieve aandrijfconcepten. Projecten waarin RouteConnect actief participeert zijn onder andere SLIM ERB NOB (Slim elektrisch rijden Brabant) waarin de provincie Brabant actief initiatiefnemers en gebruikers stimuleert om gebruik te maken van voertuigen voorzien van elektrische tractie.

Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag – Elektro-pool Haaglanden
In een ander project is Ontwikkelingsmaatschappij Haaglanden coördinator van een samenwerkingsverband tussen 12 partijen (bedrijven, leasemaatschappijen, voertuig- en energieleveranciers en maatschappelijke organisaties). Er worden elektrische poolauto’s ingezet binnen de eigen organisatie van deelnemers (o.a. Eneco, Rabobank, Dunea), en een aantal elektrische auto’s worden via ‘carsharing’ aan andere organisaties beschikbaar gesteld. Ook hier stellen wij onze kennis en kunde ter beschikking om informatie omtrent gebruik en inzet van de voertuigen inzichtelijk te maken.