Kilometers woon-werkverkeer en zakelijke ritten registreren: vanaf 1 januari 2024 verplichte kost om grip te krijgen op CO2-uitstoot

Wie 100 of meer werknemers in dienst heeft moet vanaf 1 januari 2024 jaarlijks rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van je werknemers. Het doel van deze normerende regeling werk gebonden personenmobiliteit is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren.

Een onderneming moet rapporteren over alle zakelijke ritten waarvoor je werknemers een financiële vergoeding ontvangen óf waarvoor ze een vervoermiddel ter beschikking gesteld krijgt (zoals een auto van de zaak). In de rapportage moet het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de soort brandstof staan vermeld. Jaarlijks levert de onderneming deze gegevens aan via een digitaal platform bij het RVO. Let op: het gaat alleen om de totalen van de hele organisatie. De individuele gegevens werknemers mogen niet worden vermeld.

Hoe verzamel je deze gegevens?
Het gaat dus niet om cijfers over de feitelijke CO2-uitstoot. Deze worden automatisch berekend op basis van de gegevens die de onderneming doorgeeft. Hoe je de juiste gegevens verzameld, wordt uitgelegd in een handreiking die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld. Je kunt deze gegevens nu al op vrijwillige basis invoeren via een digitaal formulier van RVO. Lees meer informatie op de website van de RVO.

Vanaf wanneer indienen?
In 2023 is het nog niet verplicht om te rapporteren. Wel is het sinds eind mei mogelijk om alvast vrijwillig gegevens indienen. Zo kun een onderneming zelf zien wat de CO2-uitstoot is van het woon-werk en zakelijke verkeer van zijn werknemers.

Maandag 1 januari 2024 is de deadline
Vanaf dit moment is het verplicht om te rapporteren. Het gaat net zoiets als bij een belastingaangifte: halverwege het volgende jaar wil de overheid de gegevens hebben van het jaar ervoor. In dit eerste geval moeten ondernemers die het aangaat de gegevens van 2024 uiterlijk 30 juni 2025 inleveren.

Waarom registeren?
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Dat kan door minder kilometers te rijden of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. De overheid stelt werkgevers hiervoor verantwoordelijk. Dit omdat je als werkgever bepaalt hoe jouw werknemers reizen, bijvoorbeeld door een leaseregeling met de keuze voor een type auto en een type brandstof. Onderliggend doel van het besluit is dan ook om werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van hun zakelijk verkeer.

Bron: rvo.nl