Aan achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie komt minder bewijskracht toe

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X niet heeft doen blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt.

X drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Sinds november 2014 rekent X een personenauto tot het ondernemingsvermogen. Hij gebruikt de auto ook privé en houdt gedurende de jaren 2015, 2016 en 2017 geen kilometeradministratie bij. In 2018 stelt de inspecteur een boekenonderzoek in bij de eenmanszaak. X overlegt een kilometeradministratie. De inspecteur constateert gebreken in de achteraf opgemaakte administratie als hij deze vergelijkt met de agenda, ook nadat hij kennis neemt van door X overgelegde bescheiden.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X niet heeft doen blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Een administratie moet regelmatig worden bijgehouden om een goede vastlegging van de werkelijkheid te garanderen. Aan de achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie komt derhalve minder bewijskracht toe dan aan een dagelijks bijgehouden administratie. Gelet op de door de inspecteur benoemde gebreken, tegenstrijdigheden en hiaten in de overgelegde kilometeradministratie, is X niet geslaagd in de op hem rustende verzwaarde bewijslast.

Bron: Taxlive