Afschaffing voorfinanciering BPM gaat definitief in per 1 januari 2007 – vrijdag 8 december 2006

De nieuwe regels voor de BPM-heffing op bestelauto’s gaan definitief in per 1 januari 2007. De Staatscourant waarin deze wetswijziging

 is opgenomen, is deze week gepubliceerd. Dit betekent dat nieuwe bestelauto’s die op naam worden gesteld van een ondernemer vanaf 1 januari vrijgesteld zijn van BPM. De BPM wordt overigens nog wel op het kentekenbewijs deel IA vermeld. Dit is namelijk van belang omdat er alsnog rest-BPM verschuldigd is als binnen 5 jaar niet meer aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan. Bijvoorbeeld omdat de onderneming beëindigd wordt zodat het zakelijke gebruik van de auto wegvalt, of omdat de auto aan een particulier wordt verkocht.

Voor lease-auto’s blijft de voorwaarde van kracht dat aan de lease-maatschappij een verklaring moet worden verstrekt dat de lessee de auto zakelijk gebruikt in zijn onderneming waarvoor hij als BTW-ondernemer wordt aangemerkt.

In dezelfde staatscourant is ook opgenomen dat de nieuwe bijtellingsregels definitief met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006 in werking treden, zodat de bijtelling over hetzelfde bedrag wordt berekend als de BPM, dus alleen over de prijs van de auto inclusief opties af-fabriek