Nieuwe codes ‘geen bijtelling privégebruik’ – dinsdag 2 januari 2007

Enkele codes voor de bijtelling van de (bestel)auto van de zaak zijn gewijzigd. Stelt u een personenauto of een bestelauto aan

 de werknemer ter beschikking maar telt u voor het privégebruik niets bij zijn loon, dan moet u in de aangiften loonheffingen een code vermelden. Vanaf 1 januari 2007 gelden de volgende codes:

• code 1: afspraak via werkgever met Belastingdienst;
• code 2: werknemer heeft verklaring geen privégebruik auto Belastingdienst;
• code 3: ander bewijs personen- en bestelauto;
• code 5: doorlopend afwisselend gebruik bestelauto.
 
Code 4 (bestelauto zonder privégebruik) is komen te vervallen.
 
Bestelauto
Code 5 is nieuw en moet u vermelden bij werknemers voor wie u eindheffing toepast omdat twee of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken en het voor u moeilijk is de regeling voor privégebruik individueel toe te passen.
 
De eindheffing die u ter zake afdraagt (€ 300 op jaarbasis) vermeldt u vanaf 1 januari 2007 in de nieuwe rubriek ‘Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’. Tot en met 2006 moest deze vorm van eindheffing nog worden vermeld in de rubriek ‘Eindheffing met een bestemmingskarakter’.