Kabinet neemt aanloop naar invoering rekeningrijden

Het kabinet treft voorbereidingen voor de invoering van rekeningrijden. Dat melden Haagse bronnen. Er liggen drie concrete varianten op tafel, waar van er één de eindstreep moet halen. Overigens zal de echte invoering van een systeem voor betalen naar gebruik nog jaren op zich laten wachten.

Eerder lag er nog een taboe op rekeningrijden, vooral bij de VVD. Maar onlangs gaf ook fractieleider Klaas Dijkhoff aan dat er een ander systeem moet komen om te betalen voor autogebruik, nu steeds meer auto‘s elektrisch worden en een taks via de pomp dus niet meer aan de orde is.

In het akkoord staat letterlijk: ,,Ook onder een nieuw stelsel moet iedereen die gebruik maakt van infrastructuur in redelijkheid bijdragen aan de kosten. Betalen naar gebruik levert volgens het Planbureau voor de Leefomgeving potentieel een bijdrage aan minder files en uitstoot.”

Wel of geen spitsheffing?
De drie varianten die worden bekeken, zijn: alleen een kilometerheffing voor elektrische auto‘s, een variabel systeem voor alle wagens en een spitsheffing. Die laatste optie lijkt bij voorbaat al kansloos, zeggen sommige ingewijden. Andere bronnen ontkennen dat weer.

Rekeningrijden kan uiteindelijk pas bij de fiscale herziening van 2025 worden ingevoerd, aldus de ingewijden. Eerst is nog jaren aan voorbereiding nodig, als er is gekozen voor één variant.

Dit kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er wel proeven mogen komen met betalen naar gebruik, maar dat het opzetten van een systeem voor rekeningrijden voor personenauto’s uit den boze is.

Wat is er verder uitgelekt over het klimaatakkoord?

Huishoudens gaan de komende jaren meer belasting betalen op gas, maar de stijging wordt minder sterk dan eerder was voorzien. Het kabinet heeft besloten die maatregel uit het klimaatakkoord te verzachten, om gezinnen te ontzien die minder makkelijk van gas af kunnen stappen. De belasting op gas gaat niet met 20 cent per kubieke meter omhoog, zoals in het voorlopige klimaatakkoord werd voorgesteld, maar met 10 cent. De verhoging wordt bovendien geleidelijk doorgevoerd. Tegenover de hogere belasting op gas staat een lagere heffing op elektriciteit.

Het stimuleren van elektrisch rijden (in dure auto‘s) wordt verder versoberd. Het kabinet wil overmatige subsidiëring voorkomen en vooral nog elektrische auto’s uit de middenklasse bevorderen, zodat die straks op de markt voor tweedehands wagens terecht komen. De lage bijtelling voor elektrische auto‘s, die nu geldt tot maximaal 50.000 euro, gaat naar maximaal 40.000 euro. De geplande aanschafsubsidie van 6.000 euro voor elektrische auto‘s wordt naar verwachting gehalveerd. Ook is het de bedoeling dat tweedehands elektrische wagens aantrekkelijk worden gemaakt door extraatjes. Denk dan aan een oplaadtegoed of een garantie op de batterijduur.

De in het klimaatakkoord geplande accijnsverhoging voor benzinerijders wordt geschrapt, bevestigen bronnen in Den Haag. Er zou volgens het oorspronkelijke plan één cent extra accijns geheven moeten worden, maar dat gaat dus niet door.

De vervuilende industrie in Nederland krijgt definitief een CO2-belasting voor de kiezen. Het kabinet koerst af op een CO2-heffing voor de industrie die oploopt van 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot 125 à 150 euro in 2030. De regeringspartijen kiezen nu voor de optie met 75 procent kans op succes.,,Het kabinet wil zekerheid’’, zegt een bron. De heffing gaat gelden voor bedrijven die nu al onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Ook de fabrieken van het Limburgse Chemelot, die niet onder ETS vallen, moeten straks gaan betalen.

De boeren moeten verder inkrimpen. Het kabinet zet het mes in het aantal varkens in Nederland. Van de ruim twaalf miljoen varkens verdwijnen er mogelijk anderhalf miljoen. Er gaat 60 miljoen euro extra naar een stopregeling voor varkensboeren. Ook komt er jaarlijks zo’n 70 miljoen euro beschikbaar voor boeren die overstappen naar duurzame landbouw, met minder vee. Tot nu toe rustte op inkrimping van de veestapel een politiek taboe, vanwege de economische belangen van boeren. Daarom kiest het kabinet voor een ‘warme sanering’. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande stopregeling waar het kabinet eerder al 120 miljoen euro voor uittrok.

Bron: AD