Gevolgen bij intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Wanneer een werknemer in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ intrekt, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak, heeft dat gevolgen voor de werkgever en werknemer. Dat meldt het Forum salaris van de Belastingdienst.

Zodra de werknemer meer dan 500 kilometer privé rijdt, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert hij zo snel mogelijk de werkgever.

Binnen twee weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst. Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die de werkgever nodig heeft voor de aangifte loonheffingen.

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is van de intrekking van de verklaring moet hij de bijtelling toepassen. Hij hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. De werkgever telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin niet is bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen;
  • premies werknemersverzekeringen;
  • bijdrage Zorgverzekeringswet; en
  • eventueel een rekening voor belastingrente.

Let op!
Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag de werkgever geen rekening houden met de verklaring. De werkgever past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Meer informatie staat in paragraaf 23.3.16 van het Handboek Loonheffingen.

Bron: Belastingdienst