Test met variabele bijtelling privégebruik zakelijke auto gestart

De komende maanden rijdt een klein aantal Nederlanders met een variabele bijtelling om te zien wat de effecten daarvan zijn op het privégebruik van een zakelijke auto. In deze pilot krijgen zulke rijders elke maand een fictieve salarisstrook en een beperkte financiële stimulans om de effecten te meten.

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) voert samen met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen een pilot uit om de te meten wat de effecten zijn van een variabele bijtelling. In totaal gaan tot en met december 110 mensen rijden met het idee dat ze worden afgerekend per gereden privékilometer in plaats van dat ze een vast bedrag aan bijtelling betalen. Deze praktijksimulatie is één onderdeel van het project, ook worden er kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd, licht een woordvoerster van de VZR toe.

Zakelijke rijders zetten de auto gemiddeld 13.000 kilometer per jaar in voor privédoeleinden. Overheid en belangenverenigingen willen bewuster autogebruik stimuleren voor CO2-besparing. Maar ook secundaire effecten zijn interessant, bijvoorbeeld om te zien wat de effecten zijn op de bereikbaarheid van Nederlanders en wat dit betekent voor de andere verkeersinfrastructuur, zoals treintrajecten en fietspaden.

Lees ook: Voorkom bijtelling bij bestelbus van de zaak: registratie berijder auto fiscaal van belang

Aanvullend kwalitatief onderzoek

Bij het kwalitatieve onderzoek worden mensen die bijvoorbeeld nu geen bijtelling hebben gevraagd naar wat ze verwachten dat de effecten zijn van een variabele bijtelling. Of wat er verandert aan privéritten als ze nu een vast bedrag betalen, maar straks per kilometer betalen. In het huidige systeem wordt dezelfde bijtelling – een percentage van de cataloguswaarde – gerekend, tenzij gebruikers kunnen aantonen dat ze op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebben gereden.

Groener en flexibeler rijden

Het idee is om uit te zoeken hoe een variabele bijtelling financieel uitkomt voor bedrijven en de overheid. Om die reden gaven het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de MobiliteitsAlliantie opdracht voor dit project. Deze alliantie bestaat uit partijen in het OV, wegtransport en fietsersorganisaties, bijvoorbeeld de NS, Arriva, ANWB, BOVAG en de Fietsersbond. Het doel van de groep is om Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger te vervoeren.

Fictieve salarisstrook

In de pilot krijgen de deelnemers een fictieve salarisstrook met waarin het verschil te zien is. Om ze ook een stimulans te geven, is er ook een financiële bonus. Uit de bevindingen van de praktijksimulatie en het kwalitatieve onderzoek rolt begin volgend jaar een rapport waaruit conclusies kunnen worden getrokken wat een variabele bijtelling betekent voor bijvoorbeeld de schatkist en klimaatbelangen.

Dit project is onderdeel van een groter plan met onderzoek naar variabele kosten en andere manieren om mensen flexibeler te vervoeren, bijvoorbeeld door experimenten met flexibele start- en eindtijden of collectief vervoer naar werkplaatsen.

Bron: CM