Onze mensen vullen niet consequent de kilometerstand in wanneer ze tanken met hun bedrijfsauto. Ik weet dus nooit zeker wat de laatste kilometerstand is.

Na elke rit wordt automatisch, naast de ritafstand ook de totaalkilometerstand weergeven in het rittenoverzicht. In één overzicht kunt u alle laatst bekende kilometerstanden van het gehele wagenpark weergeven.