Een elektrische auto is voor sommigen onverwacht duur

De keuze voor een elektrische auto lijkt financieel aantrekkelijk. Maar pas op als u uw zakenauto nu niet bijtelt en u gaat een elektrische auto rijden. Bijtelling betaalt u op jaarbasis.

De Belastingdienst kan u alsnog de bijtelling laten betalen voor de eerdere zakenauto die u niet privé gebruikte.

De tijd is nu rijp voor een elektrische auto, zo denken althans veel zakelijke rijders. De belangrijkste reden voor de electro-mania is toch wel de bijtellingskorting. Hierdoor kunt u voor een relatief klein bedrag ook privé genieten van elektrisch rijden. Maar pas op als u eerder de auto buiten de bijtelling hield.…

Eén groep zakelijke rijders moet oppassen
Van de meer dan één miljoen zakelijke rijders, rijdt ongeveer twaalf procent de auto alleen maar zakelijk, en betaalt dus geen bijtelling. Als zij voor een elektrische auto kiezen en deze gelijk privé gaan gebruiken (wél bijtellen), dan moeten zij de bijtelling over de eerdere maanden terugbetalen. U betaalt dan dus alsnog de bijtelling van uw vorige leaseauto die u niet privé gebruikt hebt. Deze terugbetaling van de bijtelling wordt tot en met afgelopen januari verrekend.

Overstapmoment op 1 januari
Er zijn slechts twee momenten wanneer u ‘kosteloos’ kunt overstappen van wel bijtellen naar niet bijtellen en andersom. Normaal ligt die keuze bij een nieuw kalenderjaar, dus op 1 januari. Maar ook als u van werkgever wisselt, zijn er onder voorwaarden ook mogelijkheden om te switchen.
Jan van Delft hierover: “Een belangrijke tip en stelregel. Als u nu een zakenauto hebt maar niet bijtelt, dan kunt u tot 1 januari je nieuwe elektrische nog niet privé gebruiken“.

Belastingwetgeving niet flexibel genoeg
Veel zakelijke rijders zijn de fout in gegaan met bovenstaande wetgeving. VZR vindt deze regelgeving waarbij u maar één keer per jaar kan switchen veel te star en pleit voor flexibilisering. Ook het gaan rijden van een andere auto zou een mogelijkheid moeten geven om van  systeem te wisselen. VZR is hierover in gesprek met de Belastingdienst, maar vooralsnog krijgt VZR nul op rekest.

Bron: Managers online

Fiets van de zaak wordt eenvoudiger

De regels voor de fiets van de zaak gaan vanaf 2020 veranderen. Net als voor auto’s van de zaak komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Voor fietsen die u ter beschikking stelt aan werknemers hoeven u en de medewerkers geen complexe administratie meer bij te houden.

Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer, dan blijft de fiets eigendom van de werkgever. In de huidige situatie is de fiets onbelast als de werknemer deze alleen gebruikt voor reizen naar het werk. Bij privégebruik beschouwt de belastingdienst de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik als belastbaar loon van de werknemer.

Het gaat dan om het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de fiscaal onbelaste kilometervergoeding voor fietsen (0,19 euro in 2019) . Hiervan gaat een eventuele eigen bijdrage van de werknemer af. Medewerkers moet hiervoor voor hun fiets precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Van het privébedrag moeten ze de kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Deze rompslomp maakt de fiets van de zaak niet erg aantrekkelijk.

Bijtelling van 7 procent

Dit wordt vanaf 2020 eenvoudiger. Stelt u een fiets, elektrische fiets of speed pedelec (snelle elektrische fiets) ter beschikking aan een werknemer, dan gaat er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets gelden. Dit is vergelijkbaar met het privégebruik van auto’s van de zaak.

De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan

De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de door u ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Dit betekent dat de fiets de medewerker vanaf 2020 een vast bedrag van hooguit enkele tientallen euro’s per maand kost. Dat scheelt een complexe administratie. Voor de toepassing van de nieuwe regeling geldt het woon-werkverkeer overigens ook als privégebruik.

Medewerkers die de fiets van de zaak gebruiken, ontvangen geen onbelaste kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Ze hebben namelijk afgezien van de 7 procent fiscale bijtelling geen kosten aan de fiets. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan. Dat is beter voor het milieu en wellicht voor de gezondheid van de werknemer.

Eigen fiets

Voor medewerkers die met een eigen fiets naar het werk komen of de fiets voor een zakelijke reis gebruiken, geldt de al genoemde onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Deze 0,19 euro per kilometer is voor alle kosten die met de fiets te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van verzekeringen, onderhoud, regenkleren en dergelijke. Dit blijft ook in de nieuwe situatie het geval. De vergoeding of verstrekking van een fiets is momenteel belast loon. U kunt de fiets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook deze regel blijft in 2020 van kracht.

Leaseplan

Het kan gunstig zijn om een plan voor fietsen van de zaak voor uw medewerkers te maken. Daarmee kunt u de fiets van de zaak tot standaard onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken en onder gelijke voorwaarden aan de medewerkers aanbieden. Hoe meer medewerkers gebruik maken van de fiets van de zaak, hoe gemakkelijker het voor u is om fietsen tegen gunstige kosten en voorwaarden aan te schaffen. Datzelfde geldt voor onderhoudscontracten en verzekeringen.

Bron: pw

Bijtelling en vakantie: Wat kan wel en wat niet

Het hele jaar geen bijtelling maar wel met een auto van de zaak op vakantie, mag dat?

Je rijdt een auto van de zaak en je betaalt geen bijtelling. Je rijdt dus minder dan 500km privé met je auto en op vakantie gaan naar Zuid-Europa lijkt dus niet tot de mogelijkheden te behoren, maar klopt dat wel?Lees verder

Met een andere zakenauto op vakantie?

De vakantieperiode komt er weer aan. En omdat je niet snel naar Griekenland gaat rijden in bijvoorbeeld je elektrische auto, kun je beter je (elektrische) leaseauto tijdelijk inwisselen voor een vakantieauto (met bijvoorbeeld voldoende trekgewicht). Maar pas wel op voor een dubbele bijtelling.Lees verder