Nieuwe lijst voor milieu-investeringen in 2007 – vrijdag 19 januari 2007

Met ingang van 1 januari 2007 is het budget voor de MIA en Vamil weer vrijgegeven. U kunt dus weer gesubsidieerd investeren

 in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Vamillijst. Het budget bedraagt € 98 miljoen.

De faciliteiten zijn een extra investeringsaftrek en voor een aantal bedrijfsmiddelen op de lijst ook de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving.

In de nieuwe lijst voor 2007 is relatief weinig veranderd in vergelijking met 2006. Belangrijk is echter wel het vervallen van de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving voor vrachtauto’s en bussen met Euro 4/5-dieselmotoren.
Er is echter nog wel een overgangsbepaling. Iedereen die namelijk voor 1 oktober 2006 een investeringsverplichting is aangegaan met betrekking tot een bovengenoemd voertuig kon nog gebruik maken van deze regeling als het kentekenbewijs voor 31 december 2006 was afgegeven. In de praktijk is echter gebleken dat het voor sommige voertuigen niet mogelijk was om deze voor 31 december op kenteken te krijgen omdat de vervaardiging van dit voertuig te complex was. Deze voertuigen komen alsnog voor deze regeling in aanmerking als het kentekenbewijs na 31 december 2006 is afgegeven en het aantoonbaar is dat de investeringsverplichting reeds op 1 oktober 2006 is aangegaan en de productie van het voertuig op die datum dusdanig ver gevorderd is dat met de opbouw reeds was begonnen of mee begonnen kon worden.