Welke eisen worden er fiscaal gezien gesteld aan bestelauto’s?

Voor bestelauto’s gelden eisen. Voldoet een bestelauto niet aan deze eisen? Dan is het motorrijtuig voor de bpm een personenauto. Deze situatie kan ontstaan als een bestelauto wordt omgebouwd. Bijvoorbeeld als een bank in de laadruimte wordt geplaatst. In het volgende artikel staat exact aan welke algemene en specifieke eisen een bestelauto moet voldoen.