I. Deegen & Zn BV

deegen300‘Veel meer dan een ritregistratiesysteem’

In ons vak worden wij nog steeds geconfronteerd met de hardnekkige misvatting dat iedereen zou kunnen slopen. Echter het tegendeel is waar, het is en blijft een vak apart. Dit heeft ook te maken met de maatschappelijke ontwikkeling om ons heen, waarin veiligheid, gezondheid en milieu en welzijn een nadrukkelijke rol spelen.

De essentie van het slopen is verschoven naar een milieuvriendelijker proces. Veel aandacht wordt besteed aan het gescheiden afvoeren van het sloopmateriaal, waarbij recycling voorop staat. Er wordt in veel gevallen ook gesproken over het ‘selectief’ slopen van een object. Alle vrij gekomen materialen worden gesorteerd afgevoerd naar erkende verwerkers.

Binnen de organisatie is altijd veel aandacht besteed aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door waar mogelijk mechanische oplossingen in te zetten om het zware lichamelijke werk te verlichten. Dat heeft geleid tot een traditie van goede arbeidsverhoudingen die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden.

I.Deegen & Zoon BV uit Watergang koos begin 2006 voor het RouteConnect KilometerManagementsysteem. De heer T. van Geemen is erg positief over de RouteConnect oplossing. “Wij willen onze werknemers niet lastig vallen met allerlei administratief gedoe zoals het handmatig bijhouden van de rit- en werktijden. Het RouteConnect systeem levert alle data automatisch aan en met twee drukken op de knop wordt het gewenste overzicht gegenereerd. Doordat wij precies weten waar onze mensen zich bevinden kunnen wij extra veiligheid bieden in geval van calamiteiten.”

“We werken nu al bijna acht jaar met het RouteConnect systeem en alle voertuigen zijn uitgerust met de RouteConnect On Board Unit. Het systeem heeft ons veel administratieve besparingen opgeleverd en inzicht gegeven in het gebruik van ons wagenpark waardoor brandstof besparing en slijtage aan de voertuigen aanzienlijk zijn afgenomen.”

“Kortom het RouteConnect systeem is zoveel meer dan alleen een rittenregistratie systeem. Bovendien heeft het systeem zich dubbel en dwars terug verdient!”
“Door de jaren heen is het RouteConnect systeem onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering en is voor ons bedrijf echt een onmisbare factor geworden.”