Beducht voor groene heffingen – donderdag 29 maart 2007

De Belastingdienst krijgt steeds meer grip op de leaseauto’s. Met de fiscale bijtelling valt niet meer te spelen en milieuheffingen

 dreigen. De leasemaatschappijen volgen het met argusogen.De Belastingdienst is de afgelopen jaren steeds meer grip gaan krijgen op de leaseauto’s. Sinds 1 januari vorig jaar zijn bedrijven verplicht om bij de berekening van de loonheffing rekening te houden met de waarde van een leaseauto voor een werknemer. De bijtelling loopt via het maandelijkse loonstrookje. Boven op het loon wordt 22 procent van de waarde van de auto bijgeteld. Door de hogere belastingheffing die daar het gevolg van is, komt het nettoloon lager uit.

Vroeger moesten werknemers de waarde van de auto zelf opgeven aan de fiscus en kon er ‘gespeeld’ worden met zakelijk en privé gereden kilometers. Sinds 1 januari 2006 is een strikte ondergrens gaan gelden. Alleen voor werknemers die aantoonbaar per jaar minder dan 500 kilometer privé rijden met de auto van de zaak geldt geen bijtelling. Werknemers die van mening zijn dat zij onder dit regime vallen, kunnen zelf een verklaring bij de Belastingdienst aanvragen waarin staat dat zij inderdaad slechts 500 kilometer privé rijden. Ze moeten het aantal privékilometers dan zelf via een administratie bijhouden. Werkgevers zijn van deze controle gevrijwaard. Ondanks de lage ondergrens zijn er volgens opgave van de Belastingdienst ongeveer 180.000 mensen die zo’n verklaring hebben aangevraagd en de fiscus heeft in reactie daarop laten weten dat ze zeer streng gaat controleren. Bij winkelcentra en pretparken zullen mobiele controle-units foto’s maken van kentekens en dan controleren of de bestemming ver afligt van de woonplaats van de bestuurder.

Vooral in de bouw- en schildersbranche helpen sommige bedrijven hun werknemers door een ‘black box’ in de auto in te bouwen die de ritten kan registreren. Dat is handig als meer chauffeurs dezelfde bestelauto gebruiken. Maar ondanks dit soort ingrepen en het instellen van de 500 km-grens zorgt het onderscheid privé- en zakelijke ritten nog steeds voor discussie. Een werknemer die zijn auto van de zaak op het terrein van het bedrijf parkeert, de sleutels en papieren inlevert om vervolgens vier weken op vakantie te gaan, kan claimen dat er vier weken lang niet bijgeteld hoeft te worden op zijn salaris. Ook gemeenten die gebruikmaken van een auto met chauffeur om wethouders en burgemeesters te laten vervoeren, hebben te maken gekregen met claims van de fiscus over vermeend privégebruik. De bestuurders krijgen van de fiscus te horen dat ze 22 procent van de waarde van de auto bij hun inkomen moeten optellen, omdat ze de auto zo nu en dan ook privé gebruiken. Vorig jaar ontstond op die manier een rel over een rit van burgemeester Geert Dales van Leeuwarden naar een vergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

‘Werkgevers en werknemers moeten de balans zien te vinden in wat de verplichtingen zijn. Werkgevers moeten alert blijven, want ze kunnen ontzettend veel gezeur krijgen’, zegt fiscalist Mans Kuipers van Ernst & Young Belastingadviseurs, die veel praktijkgevallen op zijn bureau krijgt.
Ook de bijtelling van 22 procent is niet helemaal helder. Voor accessoires geldt bijvoorbeeld een ingewikkelde regeling. Zaken die ‘af-fabriek’ meegeleverd worden, zoals een Edition-pakket op een Volvo V70 of extra stoelen, moeten worden meegenomen in de bijtelling. Maar accessoires die bij de dealer worden gemonteerd weer niet. Trekhaak, dakdragers en eventueel een later gemonteerd navigatiesysteem vallen niet onder de maandelijkse bijtelling. Daar ontstaat wel eens discussie over met de fiscus. Maar de grootste fiscale veranderingen moeten nog komen. Het milieu gaat een prominente plaats innemen in de heffingen. Het nieuwe kabinet komt met fiscale maatregelen die de leaserijder zullen raken.
Tijdens de behandeling van de Wet Luchtkwaliteit vorig jaar heeft CDA-kamerlid Liesbeth Spies al een motie ingediend om gebruikers van leaseauto’s te stimuleren om schonere auto’s te kiezen. Voor de motie was een kamermeerderheid, waarop toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel heeft toegezegd hierop terug te komen. Minister Jacqueline Cramer heeft plannen voor fiscaal stimuleren van schone leaseauto’s. Financiën kijkt momenteel welke variant het meest haalbaar is. ‘Onder de leaseauto’s zitten veel dieselwagens. Particulieren kiezen voor een auto waar subsidie op zit vanwege een roetfilter, maar je ziet dat leasemaatschappijen nauwelijks in beweging komen. Daar kun je wat aan doen’, aldus Spies. Cramer denkt aan een lagere bijtelling voor leaserijders die bijvoorbeeld een dieselauto met een roetfilter hebben gekozen. Financiën noemt dat ingewikkeld en prefereert een maatregel die via de catalogusprijs loopt en het belastingverschil nog groter maakt. Kamerlid Spies gaat ervan uit dat de nieuwe regels nog voor 1 januari 2008 van kracht zijn. ‘Bijtellingen worden per maand bijgehouden. Financiën moet nog met een voorstel komen maar je zou verwachten dat zo’n maatregel ook eerder kan ingaan’, aldus Spies. Ook in het plan van de stichting Natuur en Milieu, de ‘Groene Schatkist’, voor vergroening van het belastingstelsel, moeten leaserijders worden aangepakt. Het plan is omarmd door de politiek. Natuur en Milieu verwijst naar de praktijk in het Verenigd Koninkrijk, waar sinds 2002 een bonus-malusregeling voor leaserijders bestaat. Hierdoor veroorzaken leaseauto’s nu gemiddeld minder CO2-uitstoot per kilometer dan particuliere auto’s.
De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA volgt de komende milieumaatregelen met argusogen. Vooral de mededeling in het regeerakkoord dat de invoering van kilometerbeprijzing wordt versneld, baart de brancheorganisatie van autoleasebedrijven zorgen. Het kabinet wil de kilometerheffing nog deze kabinetsperiode invoeren onder gelijktijdige afschaffing van de motorrijtuigenbelasting, de bpm en het Eurovignet. Eventueel gebeurt dat gefaseerd. Het kabinet gaat de heffing alleen doorvoeren als de systeem- en inningskosten niet te hoog zijn, maar heeft wel de ambitie om door te pakken.
Autoleasekoepel VNA staat erop dat de afbouw van de bpm langzaam en gefaseerd plaatsvindt. Daar is een periode van acht tot tien jaar voor nodig, becijferen de leasebedrijven. Als dat niet gebeurt, moeten ze te veel afboeken op de waarde van hun omvangrijke wagenpark omdat de marktwaarde van de auto’s zonder bpm in de verkoopprijs versneld omlaag gaat. ‘Anders ontstaat een volstrekt onaanvaardbaar financieel probleem’, waarschuwt de VNA.

 

Bron: Accountancy nieuws